Центр аккредитации по качеству в здравоохранении

0
обученных

15 years of accreditation system in Kazakhstan

[pj-news-ticker]

Ұлттық аккредиттеу сарапшысына талаптар

Сарапшыларды дайындауға қатысты барлық сұрақтар бойынша төмендегі байланыс телефондары арқылы хабарласыңыз:

Аккредиттеу орталығы сыртқы кешенді бағалауды келесі талаптарға сәйкес келетін мамандарды тарта отырып жүргізеді:

1. Сарапшы-дәрігерді таңдау критерийлері:

 • жоғары медициналық білім;
 • денсаулық сақтау ұйымдарында кемінде жеті жыл жұмыс тәжірибесі.

2. Сарапшы-мейірбикені таңдау критерийлері:

 • мейірбике ісі бойынша арнаулы орта немесе жоғары медициналық білім;
 • денсаулық сақтау ұйымдарында кемінде жеті жыл жұмыс тәжірибесі.

3. Сарапшы-әкімшіні таңдау критерийлері:

 • жоғары арнаулы білім;
 • денсаулық сақтау ұйымдарында кемінде жеті жыл жұмыс тәжірибесі.
 

Бағдарлама талаптары

 • Оқыту бағдарламасын бастамас бұрын, медициналық ұйымдарды аккредиттеу стандарттарымен танысу қажет
 • Оқуға қатысуға өтінім беру кезінде бастапқы білімді тексеру үшін тест тапсыру қажет. Тек шекті балл жинаған жағдайда (15 сұрақтан 10) үміткер оқуға шақырылады.
 • Қорытынды тестілеуге өту үшін оқу бағдарламасына 100% қатысу қажет
 • Сарапшы болу үшін сізге Аккредиттеу орталығы ұсынатын 60 сағаттық оқуды аяқтау қажет. Содан кейін байқаушы (тағылымдамашы-сарапшы) ретінде медициналық ұйымдарды аккредиттеу процессіне қатысу қажет
 

Күтілетін соңғы нәтижелер:

 • тыңдаушылардың денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидаттарын қолдану бойынша білім алуы;
 • медициналық ұйымдарды аккредиттеу (сыртқы кешенді бағалау) үшін қажетті сарапшы дағдыларын игеру;
 • Медициналық ұйымдарды аккредиттеу кезінде қажетті әдістер мен құралдарды қолдану;
 • өзін-өзі бағалауды жүргізу үшін медициналық ұйымдарды дайындау әдістемесін білу;
 • аккредиттеу жүргізу кезінде ақпараттық жүйені (СУКМУ) білу және дұрыс пайдалану;
 • әлемдегі медициналық ұйымдарды аккредиттеу саласындағы негізгі үрдістерді білу;
 • медициналық ұйымдарда аккредиттеу стандарттарының орындалуын бағалауды өткізу үшін аккредиттеу сарапшысы болу.

СПИСОК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА НАГРАЖДЕНИЕ