Центр аккредитации по качеству в здравоохранении

обученных
0

15 years of accreditation system in Kazakhstan

[pj-news-ticker]

АККРЕДИТТЕУ СТАНДАРТТАРЫ (ҰЛТТЫҚ)​

Жаңартылған критерийлер 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енеді

Амбулаториялық жағдайда медициналық көмек көрсететін медициналық ұйымдарды
Скачать

Стационарлық жағдайда медициналық көмек көрсететін аккредиттеу стандарттары
Скачать

Медициналық авиация және жедел медициналық көмек көрсететін медициналық ұйымдарды аккредиттеу стандарттары
Скачать

Оңалту медициналық ұйымдарын аккредиттеу стандарттары
Скачать

Паллиативтік көмек және мейіргер күтімін көрсететін медициналық ұйымдарды аккредиттеу стандарттары
Скачать

Қан қызметі саласындағы қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдары үшін аккредиттеу стандарттары
Скачать

ҰЛТТЫҚ АККРЕДИТТЕУ СТАНДАРТТАРЫНА ӨЗ ҰСЫНЫСТАРЫҢЫЗДЫ ҚАЛДЫРЫҢЫЗ

СПИСОК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА НАГРАЖДЕНИЕ