Центр аккредитации по качеству в здравоохранении

обученных
0

15 years of accreditation system in Kazakhstan

[pj-news-ticker]

АКРЕДИТАЦИЯ СТАНДАРТТАРЫНА СӘЙКЕС ОҚЫТУ

Құрметті әріптестер,

2024 жылға арналған сарапшыларды іріктеу процесі қажетті қатысушылар санына жеткендіктен уақытша тоқтатылғанын хабарлаймыз. Білдірілген қызығушылық пен белсенді қатысуларыңыз үшін баршаңызға алғысымызды білдіреміз

Сыртқы кешенді бағалау Аккредиттеу орталығымен келесі өлшемшарттарға сәйкес сарапшыларды тарту арқылы жүргізіледі:

 1.⁠ ⁠Дәрігер-сарапшыны іріктеу өлшемшарттары:
•⁠ ⁠жоғары медициналық білім;
•⁠ ⁠денсаулық сақтау ұйымдарындағы жалпы жұмыс өтілі кемінде жеті жыл.

 2.⁠ ⁠Сарапшылар-мейірбикелер:
•⁠ ⁠мейірбике ісінде орта арнайы немесе жоғары медициналық білім;
•⁠ ⁠денсаулық сақтау ұйымдарындағы жалпы жұмыс өтілі кемінде жеті жыл.

 3.⁠ ⁠Сарапшылар-әкімшілер:
•⁠ ⁠жоғары кәсіби білім;
•⁠ ⁠денсаулық сақтау ұйымдарындағы жалпы жұмыс өтілі кемінде жеті жыл.

Бағдарлама талаптары:

Оқу бағдарламасы басталғанға дейін медициналық ұйымдардың аккредиттеу стандарттарымен танысып, оларды зерделеу қажет.
Оқуға қатысуға өтінім берген кезде негізгі білімді тексеру үшін тестілеуден өту қажет. Үміткер шекті баллды жинағанда ғана (15-тен 10) оқуға шақырылады.
Қорытынды тестілеуге қатысуға жіберілу үшін оқу бағдарламасының сабақтарына 100% қатысу қажет,
Сарапшы болу үшін Аккредиттеу орталығы өткізетін 60 сағаттық оқудан өту қажет. Содан кейін медициналық ұйымдарды сыртқы кешенді бағалауға (аккредиттеуге) бақылаушы (тағылымдамадан өтуші-сарапшы) ретінде қатысу қажет.

Күтілетін түпкілікті нәтижелер:

•⁠ ⁠тыңдаушылардың денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидаттарын қолдану бөлігінде білім алуы;

•⁠ ⁠медициналық ұйымдарды аккредиттеуге (сыртқы кешенді бағалау) қажетті сарапшының дағдыларын игеру;

•⁠ ⁠МҰ аккредиттеу кезінде қажетті әдістер мен құралдарды қолдану;

•⁠ ⁠медициналық ұйымдарды өзін-өзі бағалау жүргізуге дайындау әдістемесін білу;

•⁠ ⁠аккредиттеу кезінде ақпараттық жүйені (МҚСБЖ )білу және дұрыс пайдалану;

•⁠ ⁠әлемдегі медициналық ұйымдарды аккредиттеу саласындағы негізгі үрдістерді білу ;

•⁠ ⁠медициналық ұйымдарда аккредиттеу стандарттарының орындалуына бағалау жүргізу үшін СКБ сарапшысы болу

СПИСОК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА НАГРАЖДЕНИЕ